• Giá vé xe Tân Hoàng Đức Limousie

  Sun, 27 Dec 2015 12:46:14 GMT

  Giá Vé Huế Đà Nẵng , Hội An click để xem thêm

   

   Hoàng Đức Limousine xin giới thiệu mức giá chính thức như sau

   : Hạng A 180.000 Đ

  Chặng

  Hạng A

  Hạng B

  PHỤ THU

  HUẾ <--> ĐÀ NẴNG 

  180.000 Đ

  140.000 Đ

   0 Đ

  Chặng

  Hạng A

  Hạng B

  PHỤ THU

  HUẾ <--> ĐÀ NẴNG 

  180.000 Đ

  140.000 Đ

   0 Đ

  HUẾ <--> SÂN BAY ĐÀ NẴNG

  180.000 Đ

  140.000 Đ

  15.000 Đ

  HUẾ <--> HỘI AN 

  260.000 Đ

  230.000 Đ

   0 Đ


  Rating:
  0 rates / 0 scores
  Nguồn:

  Bình luận trên Website

  Confirm

  Bình luận trên facebook.com